Suomen kielen murteiden jaottelu
Suomen kieli on itämerensuomalaiseen ryhmään kuuluva uralilainen kieli, jolla on noin 4,9 miljoonaa puhujaa äidinkielenään, minkä lisäksi sitä puhuu toisena kielenään noin puoli miljoonaa henkilöä.
Suomen kielen seitsemän murreryhmää
Suomen kielen murteet jaotellaan perinteisesti kahteen pääryhmään, itä- ja länsimurteisiin. Vaikka tämä jako perustuu myös muihin kuin kielellisiin eroavaisuuksiin ja on osoittautunut käytännölliseksi jaotteluksi murrealueiden välillä, voidaan murteiden välinen raja sijoittaa myös toisin.
Kielitiede
Lingvistiikka eli kielitiede on nimensä mukaisesti kieltä tutkiva tieteenala.

Uusimmat uutiset

Mitä kieliä kannattaa opiskella työelämän kannalta
16 kesä

Mitä kieliä kannattaa opiskella työelämän kannalta

Kielten opiskelu on aina hyödyksi: työelämän lisäksi se antaa runsaasti eväitä matkusteluun ja uusien sosiaalisten suhteiden luomiseen. Kielitaito on uran kannalta ollutkin aina tärkeä asia, mutta sen merkitys on toki…

Lue lisää
VIERAAN KIELEN OPPIMISEN HYÖDYT
19 kesä

VIERAAN KIELEN OPPIMISEN HYÖDYT

Maailmassa on lähes lukematon määrä ihmisiä, jotka puhuvat englantia. Englanti on äidinkieli myös monissa maailman suurissa maissa, joten englannin kielen taitamisella pärjää lukuisissa eri paikoissa ja nykyään kieltä opetetaan todella…

Lue lisää
Mikä on keskusteluäly?
15 marras

Mikä on keskusteluäly?

Keskusteluäly on organisaation kyky kommunikoida tavalla, joka luo yhteisen todellisuuskäsityksen. Keskusteluäly on kaikkien ihmisten kyky yhdistää, olla kiinnostuneita ja navigoida muiden kanssa. Se on tärkein älykkyys, joka paranee, kun “me”…

Lue lisää