Helpoimmat kielet, mitä voi oppia

Nykymaailmassa kielet merkitsevät enemmän kuin koskaan. Globaali ja niin sanottu pienenevä maailma tuovat kansat ja kulttuuri yhä useammin yhteen. Kansainvälisyyttä näkee arjessa, kuten koulussa tai töissä, uutisissa ja vaikkapa sosiaalisessa mediassa. Kielitaito ja toisen kulttuurin ymmärrys on tärkeää. Ensisijaisesti on kohteliasta ymmärtää toisen henkilön kulttuuria, mutta toisaalta kommunikaatio on ihmisyyden yksi tärkeimpiä osa-alueita. Tästä syystä kielten opiskelu ja niiden oppiminen on arvostettua, sekä suositeltavaa.

Helpoimmat kielet, mitä voi oppia

Helpoimmat kielet, mitä voi oppia

Kielten oppiminen ei kuitenkaan aina ole helppoa. Maailmassa on yhteensä jopa yli 6500 erilaista kieltä. Toiset niistä ovat tietysti suosituimpia kuin toiset, ja joitain kieliä puhuu jopa vähemmän kuin 1000 ihmistä. Usein nämä kielet kuuluvat jollekin alkuperäiskansalle ja niitä on käytännössä mahdotonta edes opiskella. Kannattaakin katsoa maailman käytetyimpien kielten joukkoon. Englanti on tietysti yksi niistä. Vaikka Suomessakin englanti kuuluu perusopetukseen, kaikki suomalaiset eivät puhu sujuvaa englantia. Se on kuitenkin sellainen kieli, joka on melko helppo opetella.

Englannista tekee esimerkiksi Suomea helpomman se, että siinä ei ole erikseen puhe- ja kirjakieltä, toisin kuin Suomessa on. Vaikka on olemassa slangeja, murteita ja puhetyylejä, kieli itsessään pysyy samana. Samoin englannin kieli perustuu prepositioihin, eli sanoja ei taivuteta suomen kielen tavoin. Englannissa haasteeksi suomalaiselle saattaa tulla ääntäminen, mutta englannin kieli on muuten melko säännöllinen ja helposti ymmärrettävä. Englannin kieli on arjessa melko yksinkertaista, eikä siinä käytetä turhan pitkiä lauseita tai vaikeita sanoja. Keskinkertaisella englanninkielen taidolla pääsee jo pitkälle.

Oma aikaisempi kielitaito pohjana

Mikäli puhut jo jotain muuta kieltä, kannattaa katsoa niiden kielten sukulaiskieliä. Kun osaat yhtä kieltä, niin seuraavan, samankaltaisen kielen opetteleminen on helpompaa. Esimerkiksi suomalaiselle on helppo aloittaa, vaikka viron kielen opiskelu. Viro on paitsi myös naapurimaa, heidän kielensä muistuttaa paljon suomea. Vaikka lauserakenteet ja sanasto ovat hieman erilaisia, kielioppi ja monet sanat ovat samoja. Numerot yhdestä kymmeneen kuulostavat suomalaisen korvaan lyhennetyiltä suomalaisilta numeroilta.

Kun viron perusteet ovat suomen kielen lisäksi hallussa, voi jopa miettiä venäjää. Venäjä ei sellaisenaan ole todellakaan helppo kieli, mutta puhekielen voi oppia kyllä. Kirjoittaminen saattaa olla vaikeaa, mutta suomalaisena olisi hienoa puhua oman naapurimaansa kieltä. Tulee hyödyksi monessa työssä, kuten asiakaspalvelussa. Jos esimerkiksi puhut taas ruotsia, voisi saksa olla seuraava kielivaihtoehto. Ruotsin ja saksan kielissä on yllättävän paljon samaa, sekä jos osaat vielä englantia, helpottuu saksan opiskelu jonkin verran. Osat sanoista ovat samankaltaisia ja vaikka saksan kielioppi on melko ainutlaatuinen, auttaa ruotsin osaaminen siihen hieman.

Jos ruotsi taittuu, niin norja, tanska ja islanti ovat hyviä seuraavia kieliä, mitä opetella. Niiden kulttuurit ovat muutenkin samankaltaisia, eivätkä ne sijaitse Suomesta kaukana. Niiden oppiminen ei ole kovin haastavaa siinä mielessä, että sopivia ja hyviä oppimateriaalejakin on runsaasti. Jos haluaa opetella jotain kokonaan uutta, eikä sitä pitäisi pohjata aikaisempaan kielitaitoon, voi espanja tai italia olla hyvä kieli. Niissä on omia yksityiskohtia, jotka eivät koskaan välttämättä avaudu ulkopuoliselle, mutta kieli itsessään on selkeästi ymmärrettävä ja kun puhut yhtä eteläeurooppalaista kieltä, sujuvat toisten kielten opiskelut jälleen paremmin.

Sanotaan, että esimerkiksi japani tai heprea olisivat helppoja, jos niissä käytettäisiin samoja aakkosia, kuin länsimaissa. Kyseessä onkin kaksi kieltä, joilla on todella pitkä historia ja ne ovat kehittyneet silloin, kun kielten ei ole tarvinnut olla niin pitkälle kehitettyjä. Toisaalta taas Suomessa on sanonta, kun joku on “yhtä hepreaa”, joten ehkä kannattaa pitäytyä samoissa aakkosissa, ettei mene ihan sekaisin.