Hyödyllisimmät kielet

On vaikeaa järjestellä kieliä järjestykseen niiden hyödyllisyyden mukaan. Se mikä on hyödyllistä yhdelle, esimerkiksi ruotsinkieli Suomen rannikkoseuduilla, voi olla toiselle hyvinkin hyödytöntä, kuten samainen ruotsinkieli vaikkapa Kainuussa.

Hyödyllisimmät kielet

Hyödyllisimmät kielet

Mutta maailmanlaajuisesti on kuitenkin mahdollista laittaa kielet hyödyllisyysjärjestykseen esimerkiksi sen mukaan, kuinka monta puhujaa kielellä on, sekä kieltä puhuvien merkitys mm. globaalin talouden ja hallinnon alueella. Näden kriteerien perusteella kielet, luokiteltuna niiden hyödyllisyyden mukaan, ovat:

Englanti

Englantia puhuu äidinkielenään 375 miljoonaa ihmistä, jonka lisäksi sitä puhuu maailmassa kokonaiset 1,5 biljoonaa ihmistä. Sanotaankin, että maailman eniten puhuttu kieli on huono englanti. Tämän lisäksi englannista on muotoutunut internetin ja tietoteknologian kieli, jota ilman tietoverkossa on vaikea liikkua. Pohjois-Amerikkalainen populaarikulttuuri on myös tuonut musiikin ja elokuvien kautta englannin läheiseksi osaksi maailman nuorison arkea, ja sen myötä tehnyt englanninkielisestä maailmasta kiehtovan ja englanninkieliestä mielenkiintoisen opiskeltavan. Lisäksi englanti on suurelle osalle ihmisiä melko helppo kieli oppia.

Kiina

Äidinkielenään kiinaa puhuu peräti 982 miljoonaa ihmistä. Tässä kiina päihittää englannin moninkertaisesti. Muita kiinaa ei-äidinkielenään käyttäviä ihmisiä on 1,1 biljoonaa, minkä vuoksi se on hyödyllisyydessään vähemmän kiinnostava kuin englanti – toistaiseksi. Täytyy kuitenkin muistaa, että Kiinasta povataan maailman johtavaa talousmahtia vuoteen 2050 mennessä. Jos toivoo hyötyvänsä kielestä taloudellisessa mielessä, voi kiinan opiskelu olla viisas investointi, sillä Kiinan ja sen myötä kiinankielen merkitys ja vaikutusvalta tulee ainoastaan kasvamaan lähivuosina.

Espanja

Espanjankielen natiiveja on maapallolla 330 miljoonaa, eli vain hiukan vähemmän kuin anglanninkielisiä. Maailmanlaajuisesti espanjaa puhuu 420 miljoonaa ihmistä, joista suurin osa on kotoisin Etelä- ja Väli-Amerikan maista. Espanjasta on hyvin vähän hyötyä esimerkiksi Aasiassa, mutta jos haluaa opiskella tai työskennellä Etelä-Amerikassa, on espanja erittÄin hyödyllinen valinta.

Japani

Äidinkielisiä japanin puhujia on 126 miljoonaa, jonka lisäksi maailmassa sitä käyttää miljoona ihmistä. Mutta japanista hyötyy erityisesti monilla teknologia- ja tietokonealoilla. Lisäksi kieli on avain kulttuuriin, joten jos pidät mangasta tai japanilaisesta kulttuurista muuten, voi kielen osaaminen avata ovia jotka pysyvät kiinni kieltä osaamattomille.

Saksa

Yksi Euroopan suurista vaikuttajista on Saksa, ja saksankielisiä on 105 miljoonaa, jonka lisäksi saksan käyttäjiä globaalisti 80 miljoonaa. Saksankieli on valttikortti myös tulevaisuudessa, kun Saksa vahvistaa asemiaan Euroopan talousmahtina, jollainen se on ollut jo pitkään. Saksaa ei pidetä erityisen viehättävänä kielenä, sillä se kuulostaa helposti tylyltä ja kovalta, mutta hyödyllisyydeltään se on listan kärkipäässä.

Venäjä

Suomessa venjänkielen tärkeyteen on herätty vasta viime vuosina. Äidinkielenään venäjää puhuu 150 miljoonaa, jonka lisäksi kielen käyttäjiäon maailmalla 110 miljoonaa. Vaikka Venäjän taloustilanne tällä hetkellä takkuaa, ja sillä on muitakin huomattavia ongelmia, on Venäjän asema yhtenä maailman supervalloista kiistaton. Venäjänkielen opiskelut eivät varmasti mene hukkaan, vaan avaavat portin itään jossa Venäjällä on paljon vaikutusvaltaa Euraasian maiden joukossa.

Venäjä

Venäjä

Ranska

Vanhana siirtomaavaltana Ranska on osannut levittää kieltään ja kulttuuriaan laajalti. Äidinkielenään ranskaa puhuu 79 miljoonaa, mutta maailmanlaajuisesti ranskan käyttäjiä on peräti 370 miljoonaa. Ranska on edelleen merkittävä vaikuttaja maailmanpolitiikassa ja -taloudessa, ja ranskalaiset ovat kuuluisia huonosta kielitaidostaan, joten ranskan osaajat toivotetaan lämpimästi tervetulleeksi vaikkapa neuvottelupöytään. Moni opiskelee ranskaa myös kiinnostuksesta sen historiaan ja kirjallisuuteen, ja ranska nimetään usein yhdeksi maailman kauneimmista kielistä, mikä ei ainakaan vähennä sen viehätysvoimaa. Ranskaa pidetään myös rakkauden kielenä, joten sen opiskelu on varmasti senkin suhteen hyvin hyödyllistä.

Edellä mainittujen lisäksi on mainittava arabia, joka on 205 miljoonan ihmisen ïdinkieli, ja jota lisäsi käyttää 100 miljoona ihmistä eripuolilla maailmaa. Arabian opiskelua monimutkaistaa se, että kieli vaihtelee paljon alueittain, ja käytössä on aina arkiversio, sekä virallinen versio kielestä, jotka ovat hyvin erilaisia. Opiskelu on siis vaativaa. Toinen mainitsemisen arvoinen on hindi, jota puhuu äidinkielenään 450 miljoonaa, ja käyttää toisen 200 miljoonaa ihmistä. Hindin hyödyllisyyttä vähentää se, että entisenä Iso-Britannian siirtomaana Intiassa puhutaan myös laajalti englantia, etenkin koulutetun väestön keskuudessa, jolloin hindin merkitys liiketoiminnan ja kaupan kielenä on vähäisempi.