Kielelliset appsit

Digitalisaation aikakaudessa kaikelle löytyy nykyään oma appsi. Tämä pätee myös kielen opetukseen.

Kielelliset appsit

Kielelliset appsit

 

Kielelliset appsit, jotka lupaavat “opettaa uuden kielen vain kymmenellä minuutilla päivässä!” ovat kuulemma mullistavia läpimurtoja – niin tieteellisesti kuin henkilökohtaisemmalla tasolla. Sen lisäksi, että kielellisen appsin käyttö on aivan uusi tapa oppia kieltä liikenteessä – vaikka salilta tai junasta käsin – myös tutkimukset osoittavat niiden olevan niin sanottu kielen oppimisen vallankumous, eli niiden vaikutus siihen, kuinka opimme kieltä ovat mittavat. Keskeisin ajatus tutkijoiden keskuudessa tuntuu olevan se, että tekemällä kielen oppimisesta kiinnostavan ja ennen kaikkea nykyaikaisen ihmisten kynnys oppia alentuu, sillä oppimisesta tulee mukana liikkuva kaveri ennemmin kuin erillistä aikaa vaativa askare ja jopa vaiva. Eikä kielen oppiminen rajoitu pelkästään uuden vieraan kielen opetteluun vaan sama periaate pätee oman äidinkielen kieliopin ja oikeinkirjoituksen harjoitteluun sekä sanaston laajentamiseen, kirjoitustaitojen harjoittamiseen ja puhetaidon hiomiseen.

Mutta kuinka luotettavia tutkimuksia asiasta on tehty? Valtaosa tutkimuksista ovat keskittyneet ihmisiin, jotka käyvät fyysisillä kielellisillä kursseilla ja käyttävät appsia tämän tukemiseksi, ikään kuin kotiläksynä. Ihminen, joka on valmiiksi asennoitunut oppimaan esimerkiksi ilmoittautumalla kurssille sekä osoittaa motivaatiota käydä kyseisellä kurssilla ei välttämättä ole verrattavissa tavan tallaajaan, jolla ei ole aikomustakaan oppia kieltä, joka sittemmin innostuu asiasta lataamalla appsin puhelimeensa. Tutkimukset eivät myöskään anna luotettavia tuloksia siitä, kuinka ihminen oppii kieltä pelkästään sovellusta käyttämällä. On edelleen epäselvää, voiko kuka tahansa oppia uuden kielen ainoastaan kuuntelemalla tai harjoittelemalla appsin avulla sen muutamankymmenen minuutin päivässä.

Ihmiset pitävät appseja luotettavana tapana oppia vieras kieli

 

Vuonna 2018 Fernando Rosell-Aguilar julkaisi tutkielman, jossa hän pyrki selvittämään miten ihmiset käyttävät appseja kielen oppimiseen. Hän havaitsi, että aiemmat tutkimukset pääsääntöisesti käyttivät pieniä otantaryhmiä, joissa henkilöt olivat tutkijoiden valitsemia ja tavoittelemia. Rosell-Aguilar halusi tavoittaa vapaaehtoisia kielellisten appsien käyttäjiä kysyäkseen, kuinka he kokevat kielen oppimisen onnistuvan. Häntä kiinnosti muun muassa se, onko pelkän sovelluksen käyttö ollut luotettava tapa oppia vieras kieli ja miten ihmiset käyttävät kyseisiä appseja. Tutkimus tavoitti 4,095 busuu-nimisen kielellisen sovelluksen käyttäjää. Sovellus tarjoaa oppimismateriaalia kahdellatoistalla eri kielellä ja sovellukseen on rekisteröitynyt yli 60 miljoonaa käyttäjää. Se toimii samankaltaisesti kuin monet appsit siinä, että osa sisällöstä on ilmaiseksi saatavilla ja vapaasti käyttäjien käytettävissä mutta osaan sisältöä vaaditaan kuukausittainen jäsenmaksu. Busuu keskittyy lähinnä kielten alkeisiin eikä siten sovellu jo kielitaitoisen, esimerkiksi kaksikielisen, sanaston harjoitteluun tai sanavaraston laajenemiseen. Tutkimuksen subjektit olivat siis aidosti uutta kieltä oppimassa, omalla ajalla ja itse motivoiden itseään (ilman muuta fyysistä kielenopetusta kuten luokassa käytäviä oppitunteja). Yli puolet vastaajista kuuluivat 18-25-vuotiaiden ikäryhmään. Miehiä ja naisia oli aikalailla tasainen määrä. Valtaosa käyttäjistä kuvasivat olevansa aloittelijoita ja mitä enemmän vieraan kielen kielitaso kasvoi sitä vähemmän käyttäjiä appsista löytyi. Busuu-sovellus osoittautui oivaksi vaihtoehdoksi kielen alkeiden oppimiseen, tosin tutkimus ei kerro sitä, siirtyivätkö käyttäjät muihin edistyneempiin sovelluksiin vai lopahti kielen oppimisen into tämän jälkeen. Kuten aiemmat tutkimukset olivat osoittaneet, miehet käyttivät sovellusta useammin kuin naiset mutta naiset viipyivät opetuksen parissa hieman kauemmin käyttökertaa kohti kuin miehet. Keskimäärin ihmiset käyttivät sovellusta useamman kerran viikossa, noin 15 minuuttia kerrallaan. Kaksi kolmasosaa ihmisistä ryhtyivät opiskelemaan vierasta kieltä aina kun heillä oli vapaata aikaa, puolestaan yksi kolmasosa piti järjestelmällisesti kiinni suunnitelluista oppitunneista. Yli 75 prosenttia käyttäjistä olivat tyytyväisiä sovellukseen ja peräti 92 prosenttia vastaajista kertoivat sovelluksen täyttäneen tai ylittäneen heidän odotuksensa.