Kielten oppiminen

Kun olet päättänyt oppia uuden kielen, sinun täytyy miettiä seuraavaa tavoitettasi. Tässä vaiheessa sinun kannattaa kysyä itseltäsi, mitä haluat saavuttaa ja millaisessa ajassa. Kielen opiskeleminen onnistuu parhaiten, kun sen purkaa tavoitettavissa oleviin välitavoitteisiin, jotka ovat saavutettavissa seuraavien kuukausien aikana. Tällainen toimintatapa on paljon motivoivampi ja realistisempi.

Kielten oppiminen

Kielten oppiminen

Motivaation lähteet

Seuraavana asiana sinun täytyy muistuttaa itsellesi miksi opiskelet kieltä. Vaikka se saattaa kuulostaa itsestään selvältä, on hyvin tärkeää tunnistaa tarkka syy sille, miksi haluat oppia uuden kielen. Yleensä motivaatio tuppaa olemaan ensimmäinen asia, jonka itsekseen opettelevat opiskelijat menettävät. Saadaksesi pidettyä itsesi motivoituneena sinun kannattaa kirjoittaa ylös muutamia syitä, joiden vuoksi olet aloittanut kielen opiskelut, ja pitää nämä syyt näkyvilläsi, että voit motivoitua uudelleen tuntiessasi itsesi epävarmaksi. Sinun kannattaa keskittyä juuri siihen, mitä haluat oppia. Monesti keskustelu kielten oppimisessa ajautuu väittelyyn siitä, onko paras menetelmä oppimiseen niin sanottu perinteinen menetelmä vai uuden teknologian käyttäminen. Tämä pohdiskelu ajautuu sivuraiteille varsinaisesta asiasta. Kyse kielen opiskelemisessa ei ole siitä, tulisiko oppimiseen käyttää perinteisiä menetelmiä, kirjoja vai tietokonesovelluksia. Kyse oppimisessa on lopulta kuitenkin siitä, kuinka voit koota kasaan tarvittavat elementit kielestä tiettyä tavoitetta varten, kuinka esittää ne käyttäjäystävällisessä muodossa ja tarjota opiskelijalle työkaluja näiden elementtien ymmärtämiseksi. Kun valitset tiettyä menetelmää tai lähestymistapaa, ajattele kyseisen tyylin tai teknologian sisältöä. Loppujen lopuksi oppiminen tapahtuu kuitenkin sisälläsi riippumatta siitä, onko edessäsi opettaja vai kirja vai tietokoneen ruutu.

Lue ja käsittele kieltä oikeassa kontekstissa

Kun opettelet uutta kieltä, pyri lukemaan kieltä itsesi viihdyttämiseksi. Lukeminen on paitsi erinomainen tapa kehittyä, myös yksi palkitsevimmista tekijöistä oppimiskokemuksessa. Viihteellisessä lukemisessa lukija altistuu sellaiselle sanastolle, jota hän ei kohtaa normaaleissa jokapäiväisissä tilanteissa tai käydessään läpi kielioppitehtäviä. Ensimmäinen vieraalla kielellä lukemasi kirja on suuri saavutus, joka jää varmasti mieleesi vielä pitkäksi aikaa. Sanastoa kannattaa opetella oikeassa kontekstissa.

Sanaluetteloiden ulkoa oppiminen voi olla haastavaa ja jopa tylsää, mutta uusien sanojen oppimisessa avainasemassa on assosiaatio. Loistava tapa rakentaa sanostoa on varmistaa, että opettelemasi sanasto on peräisin tilanteista tai teksteistä, jotka ovat sinulle jo entuudestaan tuttuja, että sisältö on aina merkityksellistä ja yhteydessä johonkin todelliseen kokemukseen. Älä aliarvioi kielen kääntämisen merkitystä oppimisessa. Oppimisprosessin eri vaiheissa voi olla tarpeellista käyttää erilaisia lähestymistapoja, mutta kun olet saavuttanut tietyn osaamistason ja osaat puhua uudella kielellä jo melko hyvin ja täsmällisesti, on tyypillistä kokea hetkittäistä oppimisen hidastumista. Tällaisessa tilanteessa käännösten tekeminen on hyvää harjoitusta eteenpäin pääsemiseksi kielen oppijana. Käännösharjoituksia tehdessä sanottavaa ei pysty kiertämään muotoilemalla lausetta uudelleen, vaan täsmälliset käännökset pakottavat opiskelijan uudelle tasolle. Eräs parhaista tavoista oppia uusi kieli on mennä sinne, missä kyseistä kieltä puhutaan. Se ei ole välttämättä mahdollista kaikissa tapauksissa, mutta jos olet vakavissasi uuden kielen suhteen ja haluat nauttia oppimistasi asioista, sinun kannattaa matkustaa paikkaan, jossa kieltä puhutaan. Matkustaminen ja ulkomailla asuminen täydentävät luokkahuoneessa tapahtuvaa oppimista. Kielioppikirja ja verbikaaviot voivat olla helpoin tapa altistua kielelle kotonasi, mutta ihmiset ja kulttuuri päihittävät ne helposti, kun menet maahan, jossa opiskelemaasi kieltä puhutaan.