Lapsen puhetaidon vaiheet

Niiden hetkien välillä, kun vauva sanoo ensimmäisen sanansa ja muodostaa ensimmäisen lauseensa, hänen puheensa ja kielensä kehittymisessä on paljon erilaisia välivaiheita seurattavana. Joskus voi olla kuitenkin hankalaa tietää, kehittyykö vauva tai alle kouluikäinen oikeaa tahtia. Jokainen lapsi kehittyy omaan tahtiinsa, mutta paras tapa seurata vauvan kielellisten taitojen kehittymistä on yksinkertaisesti puhua hänelle. Lapselle ylivoimaisesti paras menetelmä oppia puhumaan ja kasvattaa sanavarastoa on kuunnella omia vanhempia kotona. Jokaisessa ikäryhmässä on tiettyjä virstanpylväitä, joiden avulla lapsen kehittymistä voi suurin piirtein seurata.

Lapsen puhetaidon vaiheet

Lapsen puhetaidon vaiheet

Yhden vuoden iässä

Yksivuotiaana vauva vasta alkaa opetella kommunikoimaan kanssasi muutoin kuin itkemällä. Tässä iässä vauvat osaavat tyypillisesti sanoa muutaman sanan. Lapsella on vielä hyvin rajallinen sanavarasto, mutta sen kasvamista voi auttaa lukemalla ja juttelemalla lapselle päivittäin. Tässä iässä kielellisen kehityksen kannalta tärkeintä on, että kun vauva sanoo ”isi” tai ”äiti”, hän oikeasti viittaa sanoilla isään tai äitiin eikä esimerkiksi koiraan tai palloon. Vaikka vauva ei vielä vuoden ikäisenä puhu montaa sanaa, hän jokeltaa paljon ja yrittää matkia ympärillään kuulemia ääniä. Yleensä vanhemmat kuulevat vokaaleista ja konsonanteista koostuvaa jokeltelua 8 tai 9 kuukauden ikäiseltä vauvalta, ja tämä jatkuu, kunnes vauva alkaa muodostaa ensimmäisiä sanoja noin 12 kuukauden ikäisenä. Tässä iässä neuvolalääkärit tarkkailevat lähinnä vauvan reagointia, tunnistaako hän vanhempiensa äänen, kääntääkö hän päätään eri ääniä kohti ja nauraako hän muiden nauraessa. Jopa tässä iässä vauva voi kommunikoida ja saada tahtonsa läpi osoittamalla tai tuijottamalla jotain kohdetta. Nämä vuorovaikutteiset toiminnat ovat tärkeämpi asia kuin lapsen sanavarasto yksivuotiaana.

Kahden vuoden iässä

Tässä iässä on helpompaa tunnistaa, seuraako lapsi tavanomaista kielellistä kehitystä, vai kestääkö puhumaan oppiminen pidempään. 24 kuukauden ikään mennessä lapsen pitäisi käyttää säännöllisesti noin viittäkymmentä sanaa. Aika 12 kuukauden ja 24 kuukauden iän välillä on kielen kehittymisen kannalta mielenkiintoisinta aikaa. Lapsen sanavarasto kasvaa ja hän alkaa toistaa vanhemmiltaan kuulemia sanoja. Kaksivuotias lapsi alkaa jo muodostaa kahden sanan lauseita, kuten ”minun pallo”, ”auto ajaa”. Mutta tässä vaiheessa ei kannata vielä huolestua ääntämisestä, sillä vain noin puolet lapsen puheesta on ymmärrettävää. Tässä vaiheessa lapsi alkaa ymmärtää vähintään persoonapronominien merkitystä ja käsittää eron ”minä” ja ”sinä” välillä. Nämä saattavat kuitenkin mennä vielä tässä vaiheessa sekaisin, mikä on täysin normaalia. Kaksi vuotta täytettyään lapsi alkaa pikkuhiljaa tunnistaa esineitä ja kehonosia. Lapsi osaa osoittaa nenäänsä, silmiään, suuta yms. ja sanoa kunkin kehonosan nimen. Monet lapset osaavat tosin osoittaa kehonosia ja esineitä ennen kuin he oppivat lausumaan ne ääneen. Lapsi osaa osoittaa kuvista oikeita esineitä, jos häneltä kysytään esimerkiksi missä kuvassa pallo on tai häntä pyydetään osoittamaan koiraa.

Kolmen vuoden iässä

Kolmevuotiaana lapsi rupattelee jo paljon. Tässä vaiheessa lapsen pitäisi jo osata puhua selkeästi yksinkertaisia lauseita. Tämän ikäisen lapsen kanssa pystyy tavallisesti keskustelemaan niin, että lapsi kyselee asioita ja kertoo, mitä päivän aikana on tapahtunut. Kolmevuotias osaa jo laatia täysiä vaikkakin yksinkertaisia 3–6 sanan lauseita ja lapsi osaa jo nimetä ja pyytää haluamiaan asioita oikealla nimellä. Kolmen vuoden iässä lapsi alkaa oppia ymmärtämään ja toteuttamaan yhä monimutkaisempia pyyntöjä. Lapsi osaa jo reagoida oikein, kun hänelle komennetaan suoraan esimerkiksi ”voisitko ottaa pipon päästäsi ja laittaa sen naulakkoon”. Näiden pitää olla tosin yksinkertaisia ohjeita jokapäiväisestä ympäristöstä, muuten lapsen voi olla hankala ymmärtää ja toteuttaa niitä.