Lingvistiikan instituutit

Lingvistiikka eli kielitiede – kielten ja kielenkäytön systemaattinen tarkastelu – on tärkeätä monesta syystä. Tutkimalla kieltä ja sen syntyä opimme asioita usealta eri alalta. Lingvistiikan avulla ymmärrämme paremmin muun muassa lasten ja aikuisten kielen kehitystä ja pystymme tunnistamaan sekä auttamaan esimerkiksi kielellisten häiriöiden ilmetessä.

Lingvistiikan instituutit

Lingvistiikan instituutit

Silti lingvistiikan instituutit, toisin sanoen tutkimuslaitokset, ovat suhteellisen uusi asia. Ensimmäiset instituutit perustettiin vasta 1920-luvun loppupuolella ja useammat laitokset eri puolilta maailmaa saivat alkunsa vasta 1990-luvulla. Kielet ja kommunikointi on yksi ihmiskunnan vanhimpia asioita, silti sen tutkiminen on aloitettu vasta hiljattain. Tästä syystä asiantuntijoiden keskuudessa kiistellään paljon muun muassa kielen iästä – kieli sellaisena kuin se tunnetaan nykypäivänä on vain noin 50 000 vuotta vanha, tosin geneettisiä todisteitä primitiivisistä kommunikointitavoista, joita voi rinnastaa kieleen (samalla tavalla kuin esimerkiksi eläimet kommunikoivat keskenään) on löydetty myös Homo erectus -lajista, joka eli peräti 1,8 miljoonaa vuotta sitten. Nykyään lingvistiikan instituutteja löytyy ympäri maailmaa ja lisää hankkeita suunnitellaan myös tulevaisuudelle, jopa vuoteen 2025 saakka. Myös Suomesta löytyy oma lingvistiikan instituutti, joka keskittyy pääsääntöisesti kotimaisiin kielellisiin asioihin. Tosin, toisin kuin monessa muussa instituutissa, Suomen lingvistiikan instituutti paneutuu enimmäkseen jo olemassa olevien kielten ylläpitoon sekä jokapäiväisiin käytäntöihin ja menettelytapoihin, eikä niinkään maailmanlaajuisen historian tutkimiseen tai kielten kehitykseen.

LSA eli Linguistic Society of America

Ameriikan lingvistiikan instituutteja tukeva järjestö LSA, eli lingvistiikan yhdistys, perustettiin vuonna 1928. Yhdistys tukee lingvistiikan instituutteja aina perustamisesta lähtien. Se myös yhdistää lingvistiikan opiskelijoita ja alan ammattilaisia eri puolilta maailmaa. LSA on vuodesta 1987 sponsoroinut Ameriikan lingvistiikan instituutin joka toisena vuotena järjestettävää tapahtumaa, jossa noin 100 alalla työskentelevää henkilöä kokoontuu kuukaudeksi osallistuakseen eri luentoihin, työpajoihin ja sosiaalisiin tapahtumiin. LSA tukee myös alan opiskelijoita erilaisilla stipendeillä sekä myöntää rahoitusta muun muassa opiskelijayhteisöille ja lehtoriraadeille. Vuoden 2019 Ameriikan lingvistiikan instituutti pidetään Californian yliopistolla.

ELRA eli European Language Resources Association

ELRA on voittoa tavoittamaton yhdistys, joka perustettiin 23. helmikuuta 1995. Yhdistys perustettiin Luxemburgin lain alaisena, tosin sen päämaja sijaitsee Ranskan Pariisissa. ELRA vastaa kokonaisvaltaisesta kirjoitetun ja puhutun kielen kehityksen ja levinneisyyden tutkimisesta Euroopassa. ELRA:n vastuualueet sekä tavoitteet ovat laajentuneet vähän kerrassaan vuosien varrella. Yhdistys on mukana lanseeraamassa sekä perustamassa useita hankkeita ympäri Eurooppaa, jotka keskittyvät kielellisiin resursseihin – joko tarkastelemalla kielitekniikan työkaluja tai esimerkiksi etsimällä uusia sellaisia. ELRA:n keskeisin tavoite on edistää kieltä ja sen kehitystä – yhdistys siis keskittyy tulevaisuuteen enemmän kuin menneisyyteen, toki asioiden edistäminen usein vaatii myös menneisyyden tutkimista.

KOTUS eli kotimaisten kielten keskus

 

Englanniksi Intitute for the Languages of Finland, suomalainen KOTUS-järjestö on kotimaisiin kieliin erikoistunut lingvistiikan instituutti. Suomen kotimaisten kielten keskus on valtiollinen tutkimuslaitos, joka keskittyy suomen-, (suomen)ruotsin-, saamelais- ja romanin kieliin. Lisäksi instituutti on perehtynyt suomalaiseen viittomakieleen, joka sattuu läheisesti musituttamaan ruotsin viittomakieltä. KOTUS on vastuussa kielten standardoimisesta ja ylläpidosta Suomessa. Esimerkiksi (suomen)ruotsinkieltä koskien, instituutti varmistaa ettei Suomessa käytetty kieli eroaisi liiemmin Ruotsissa puhutusta kielestä. KOTUS toimii myös kielen rikkauden puolesta puhujana ja aktiivisesti pyrkii pitämään yllä ruotsin kielen käyttöä Suomessa. Toki KOTUS on ensisijaisesti suomalainen instituutti, joka pyrkii toimimaan suomalainen, suomalaisuus sekä suomen kieli etusijalla. Se vastaa Suomen kielellisestä suunnittelusta, jonka yhtenä keskeisenä arvona on ylläpitää suomenkielistä kommunikointia. Näin ollen instituutin tehtävät vaativat jatkuvaa tasapainottelua.