UUTTA KIELTÄ OPPIMASSA

UUTTA KIELTÄ OPPIMASSA

Matthew Youlden puhuu yhdeksää kieltä sujuvasti ja ymmärtää yli tusinaa muita. Toimistossaan Berliinissä hänen voi kuulla jatkuvasti käyttävän kykyjään, vaihtavan...

Kielten oppiminen

Kielten oppiminen

Kun olet päättänyt oppia uuden kielen, sinun täytyy miettiä seuraavaa tavoitettasi. Tässä vaiheessa sinun kannattaa kysyä itseltäsi, mitä haluat saavuttaa...

Lapsen puhetaidon vaiheet

Lapsen puhetaidon vaiheet

Niiden hetkien välillä, kun vauva sanoo ensimmäisen sanansa ja muodostaa ensimmäisen lauseensa, hänen puheensa ja kielensä kehittymisessä on paljon erilaisia...

Kielitiede

Kielitiede

Lingvistiikka eli kielitiede on nimensä mukaisesti kieltä tutkiva tieteenala. Yleisen kielitieteen varsinaisia tutkimuskohteita ovat nimenomaan kieleen ja kieliin liittyvät ilmiöt...

Suomen kielen seitsemän murreryhmää

Suomen kielen seitsemän murreryhmää

Suomen kielen murteet jaotellaan perinteisesti kahteen pääryhmään, itä- ja länsimurteisiin. Vaikka tämä jako perustuu myös muihin kuin kielellisiin eroavaisuuksiin ja...

Suomen kielen murteiden jaottelu

Suomen kielen murteiden jaottelu

Suomen kieli on itämerensuomalaiseen ryhmään kuuluva uralilainen kieli, jolla on noin 4,9 miljoonaa puhujaa äidinkielenään, minkä lisäksi sitä puhuu toisena...

1 2 3